Ziekmeldingsformulier

Vereniging Zee-Risico 1967

Hieronder treft u aan een digitale ziekmeldingsformulier voor zeevarenden op wie de verplichte regeling van toepassing is. Het formulier is ook beschikbaar onder download, als u het formulier handmatig wilt invullen en per post wilt versturen.

Procedure

Na ontvangst van de ziekmelding wordt via onze medisch adviseur Lideke van Rees eventueel uitvraag gedaan over de verzuimoorzaak en de mogelijke verzuimduur van de zieke werknemer. Op basis hiervan wordt het recht en de hoogte van de ziekengelduitkering bepaald.

Informatie

Heeft u vragen over de uitbetaling van de uitkering of over de verzuimbegeleiding, dan kunt u contact opnemen met Ɩzlem Caglar-Aydemir, telefoon 050 520 9786.

Ziekmeldingsformulier Register Form

Werkgever

Stap 1.

Werknemer

Stap 2.
Woonland
Woonland
Woonland
Woonland
Woonland
Verpleegadres
Verpleegadres
Verpleegadres
Verpleegadres
Verpleegadres
t.b.v. medisch dossier
Is datum afmonstering schip.
Is er sprake van een bedrijfsongeval?
Indien JA, S.V.P. rapport over toedracht ongeval via bestand kiezen, of nasturen!

Maximum file size: 268.44MB

per kalenderdag/week/maand in Euro
per kalenderdag/week/maand in Euro
S.v.p. kopie loonstrook bijvoegen via bestand kiezen of nasturen

Maximum file size: 268.44MB

Aanspraak op vakantietoeslag over het vaste loon?

Akkoordverklaring

Stap 3.

Anti spam check

Stap 4.