Deelnemersplicht

Vereniging Zee-Risico 1967

Verplichte deelname aan Zee-Risico 1967: hoe zit het?

Verplicht tot deelneming en premiebetaling zijn werkgevers en Nederlandse scheepsbeheerders die werken met zeevarenden die op grond van artikel 7:734 van het Burgerlijk Wetboek verzekerd zijn. Dit zijn de zeevarenden die wonen in een land waarmee Nederland geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten. Dit geldt ook voor werkgevers die werken met zeevarenden met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht op een buitenlands gevlagd schip, die niet in Nederland verzekerd is voor de Ziektewet of een daarmee overeenkomende wettelijke regeling van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit wordt ook wel de “verplichte regeling” genoemd.

Omdat niet altijd duidelijk is onder welke wettelijke regeling een werknemer valt en voor wie er premie moet worden afgedragen, treft u hieronder een schema aan ter ondersteuning.

Woonland zeevarende Vestigingsland werkgever Vlaggenstaat Sociale zekerheid ZR’67
NL NL NL Ja, Nederland Nee
EU NL NL Ja, Nederland Nee
Niet-EU NL NL Nee Ja
NL NL Ander EU-land Ja, Nederland (1) Nee
EU NL Ander EU-land Ja, EU-vlaggenstaat Nee (2)
Niet-EU NL Ander EU-land Nee Nee (3)
NL NL Niet EU-land Ja, Nederland (4) Nee
EU NL Niet EU-land Ja, EU-woonland (5) Nee (6)
Niet-EU NL Niet EU-land Nee Nee (7)
  1. Indien vestigingsland werkgever gelijk is aan woonland zeevarende, sociale zekerheid in vestigingsland werkgever.
  2. Mits een met de Ziektewet overeenkomende wettelijke regeling van de EU-vlaggenstaat van toepassing is.
  3. Tenzij de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  4. Conform uitspraak Hof van Justitie EU, woonland van de zeevarende.
  5. Conform uitspraak Hof van Justitie EU, woonland van de zeevarende.
  6. Mits een met de Ziektewet overeenkomende wettelijke regeling van de EU-vlaggenstaat van toepassing is.
  7. Tenzij de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Let op: Ondanks de Brexit is het Verenigd Koninkrijk een Verdragsland in bovenstaande zin op grond van de uittredingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

De Europese Unie (EU) bestaat momenteel uit de volgende 27 landen (in volgorde van toetreding):

1952: Belgiƫ, Duitsland, Frankrijk, Italiƫ, Luxemburg en Nederland
1973: Denemarken, Ierland
1981: Griekenland
1986: Portugal en Spanje
1995: Finland, Oostenrijk en Zweden
2004: (Grieks) Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Sloveniƫ, Slowakije en Tsjechiƫ
2007: Bulgarije en Roemeniƫ
2013: Kroatiƫ

De Europese Economische Ruimte (EER) bestaat uit de landen die tot de EU behoren plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Voormalig Joegoslaviƫ bestaat uit de landen Bosniƫ-Herzegovina, Kroatiƫ, Macedoniƫ, Montenegro, Serviƫ en Sloveniƫ.