Premie

Vereniging Zee-Risico 1967

De voorschotpremie is vastgesteld op 1,0 % van de loonsom van de populatie zeevarenden op wie de verplichte regeling van de Vereniging Zee-Risico 1967 van toepassing is.