Gevolgen oorlog Oekraïne voor aangesloten deelnemers en zeevarenden

Vereniging Zee-Risico 1967

De Russische inval in Oekraïne heeft verregaande gevolgen voor de scheepvaart en de betrokken zeevarenden. Het gegeven dat er veel Oekraïense en Russische zeevarenden zijn die in groten getale op schepen onder Nederlandse vlag werkzaam zijn, maakt dat deze situatie ook invloed kan hebben op de uitvoering van de verplichte regeling door de Vereniging Zee-Risico 1967. De belangrijkste gevolgen zijn:

  • Repatriëring van een zieke Oekraïense zeevarende: het is niet mogelijk of af te raden om een zieke of gewonde zeevarende te repatriëren naar zijn of haar thuisland Oekraïne om verder te herstellen. Tenzij de zeevarende daar zelf om vraagt. Vandaar dat is besloten om het herstel in een ander Europees land mogelijk te maken. De medische kosten in dat land worden dan door de Vereniging Zee-Risico 1967 vergoed. Doet zo’n situatie zich voor, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Secretariaat Scheepvaart om de ontstane situatie te bespreken.
  • Molest: het is niet toegestaan schades die verband houden met molest te vergoeden. Dit betekent dat schades als gevolg van een gewapend conflict zijn uitgesloten van een uitkering.
  • Directe betalingen aan zeevarenden in Rusland: op dit moment zijn verschillende Russische banken afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Hierdoor zijn directe betalingen aan zeevarenden in Rusland niet in alle gevallen mogelijk
    Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Weisfelt, telefoonnummer 050 – 520 9973. U kunt ook een e-mail sturen naar info@scheepvaartnet.nl