Vereniging Zee-Risico 1967

Verplichte regeling buitenlandse zeevarenden bij ziekte en ongevallen

Welkom bij de Vereniging Zee-Risico 1967

De Vereniging Zee-Risico 1967 kent een lange geschiedenis. Al in 1915 werd een Vereeniging Zee-Risico opgericht met het oog op de duikbootacties in de Eerste Wereldoorlog. De regeling die deze Vereeniging (met dubbel e) uitvoerde was gebaseerd op de Oorlogszeeongevallenwet, na de oorlog gewijzigd in de Ongevallenwet.

De ongevallenverzekering die door de Vereeniging werd uitgevoerd gold voor alle zeevarenden. Dat was het geval tot 1967. Toen veranderde het stelsel van sociale verzekeringen ingrijpend. De Ziektewet en de WAO werden van toepassing verklaard op Nederlandse zeevarenden en zeevarenden die met Nederlanders gelijk worden gesteld. Voor de overige zeevarenden werd in dat jaar de Vereniging Zee-Risico 1967 opgericht. Deze Vereniging (met één e) voert tot op de dag van vandaag de verplichte regeling van het Burgerlijk Wetboek uit.

Alle zeewerkgevers die zeevarenden in dienst hebben die woonachtig zijn in een land waarmee Nederland geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, zijn op grond van de artikelen 734 e.v. van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege bij de Vereniging aangesloten.

De zeewerkgever kan controleren of voor hem een verzekeringsplicht bestaat. Ook zeewerkgevers die deze zeevarenden niet daadwerkelijk in dienst hebben, maar wel feitelijk voor hen doen laten varen, zijn van rechtswege aangesloten bij de Vereniging.

Het bestuur van de Vereniging stelt jaarlijks de premie vast.

Jubileumuitgave

Op 5 maart 2015 bestond Zee-Risico 100 jaar. Een respectabele leeftijd voor een organisatie, en zeker in het sociale verzekeringsland, met al die ingrijpende wetswijzigingen en nieuwe regelgeving die hebben plaatsgevonden. Reden voor het bestuur van ZR 67 om via een speciale jubileumuitgave daarbij stil te staan. De jubileumuitgave is zowel in het Nederlands als in het Engels en is gratis verkrijgbaar. Als u graag over zo’n exemplaar wenst te beschikken, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij ZR 67 via info@scheepvaartnet.nl. De digitale versie in het Nederlands kunt u hier dowloaden. Voor de Engelstalige versie, klik hier.