Rapport Onderzoek duurzame inzetbaarheid in de zeescheepvaart

Stichting Zee-Risico 1996

Op initiatief van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart en de Stichting Zee-Risico 1996 heeft het onafhankelijk bureau Factor Vijf Organisatieontwikkeling in 2017-2018 onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid in de zeescheepvaart. Stichting Zee-Risico 1996 heeft dit onderzoek gesubsidieerd. Het Secretariaat van Stichting Scheepvaart maakte – samen met de KVNR en Nautilus International – deel uit van de stuurgroep die het onderzoek begeleidde.

Aanleiding onderzoek

Maatschappelijke trends, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd, toenemende digitalisering en een veranderde samenstelling van de arbeidsmarkt, maken duurzame inzetbaarheid (DI) tot een actueel maatschappelijk thema. Daarnaast kent de zeescheepvaart een aantal sectorspecifieke DI-uitdagingen zoals: de zwaarte van het werk, het langer van huis zijn, het werken in regelmatig wisselende bemanningssamenstelling en een verscheidenheid aan nationaliteiten aan boord. Deze maatschappelijke trends en sectorspecifieke uitdagingen waren redenen om met werkgevers en werknemers samen te onderzoeken wat er binnen de zeescheepvaart nodig is om productief en gezond te kunnen (blijven) werken en om goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te hebben en te houden. Ook in economisch minder gunstige tijden. De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens een speciale bijeenkomst op 11 april 2018 aan reders en zeevarenden gepresenteerd, zie nieuwsbrief 2018-05.

 

Conclusies en aanbevelingen

Het rapport bevat tien conclusies en aanbevelingen voor werkgevers en werknemers en vijf conclusies die specifiek aan de sociale partners zijn gericht. Het rapport legt de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid bij beide partijen neer, rederijen en zeevarenden, met een nadruk op goede onderlinge communicatie.

De zeevarenden (506 respondenten) komen in het rapport over als een beroepsgroep die positief oordeelt over werkplezier en trots is op het vakmanschap. Minder tevreden zijn zeevarenden over de dialoog met de leidinggevende aan boord, over ontwikkelmogelijkheden en over de waardering die zij ervaren van het bedrijf. Verder willen zeevarenden vooral varen. Het advies aan de reders is dan ook om hen waar mogelijk te ondersteunen en te faciliteren met zaken die zeevarenden ervaren als “bijzaken”, zoals administratie.

Rederijen (28 respondenten) geven een sterk wisselend beeld als het om beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid gaat. De moeizame economische omstandigheden waaronder rederijen opereren worden daarbij als factor genoemd. Meer onderling delen en van elkaar leren is het advies.

Het volledige onderzoeksrapport “Zeewater door de aderen” is te bestellen bij het Secretariaat van Stichting Scheepvaart via info@scheepvaartnet.nl. Het rapport is ook digitaal beschikbaar via deze link.