Bestuur SZR96

Stichting Zee-Risico 1996

Het bestuur van de Stichting Zee-Risico 1996 bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties aangewezen door de volgende organisaties:

AANWIJZENDE ORGANISATIES
Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart
Stichting van de Nederlandse Visserij
Nautilus International
Vereniging Sociaal Maritiem Werkgeversverbond

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Secretariaat

Het bestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken ondersteund door het Secretariaat van de Stichting Scheepvaart, zie verder onder contact.