Stichting Zee-Risico 1996

Voor veiligheid en gezondheid aan boord

Welkom bij Stichting Zee-Risico 1996

In het najaar van 2014 is de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 omgezet naar een stichting: Stichting Zee-Risico 1996. Deze stichting heeft als doel gekregen het bevorderen van de veiligheid en gezondheid aan boord van schepen. Om deze doelstelling te bereiken kan de stichting geldmiddelen beschikbaar stellen voor de financiering van projecten die de gehele maritieme sector ten goede komen. Te denken valt hierbij aan onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van zeevarenden en voorlichting op het gebied van veiligheid aan boord.

Een gezond en veilig werkklimaat leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers. Werknemers die gezond en veilig werken worden minder vaak ziek, overspannen of arbeidsongeschikt, zijn gemotiveerder en presteren doorgaans beter. Hiermee besparen werkgevers zich onnodig hoge ziekte- en vervangingskosten en verzekeringspremies. Bovendien komt een positief en veilig werkklimaat het imago van de organisatie en de sector ten goede.

Subsidieaanvragen kunnen aan de hand van het digitale aanmeldingsformulier worden ingediend bij het bestuur van de Stichting Zee-Risico 1996, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Het bestuur beslist over het toekennen van aanvragen om financiering van projecten.

 

Meer informatie

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure en algemene subsidievoorwaarden, kunt u contact opnemen met Muus Zwart van het Secretariaat Stichting Scheepvaart, te bereiken op telefoonnummer 050- 520 97 82.