Verplichte aansluiting

Sector koopvaardij

Als werkgever in de maritieme sector heeft u te maken met bepaalde regelingen en wettelijke verplichtingen. Zo bent u op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht premie af te dragen aan één of meer van de volgende organisaties:

  • Vereniging Zee-Risico 1967
  • Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart
  • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart
  • AZVZ Services BV
  • Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Het Secretariaat Scheepvaart draagt zorg voor de administratie en de premie-inning van de hierboven genoemde organisaties, met uitzondering van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpfk). Voor aanmelding bij Bpfk verzoeken wij u zelf contact op te nemen met de helpdesk van het fonds, te bereiken op telefoonnummer 088-0079899.

In verband met de verplichte premieafdracht verzoeken wij u als nieuwe werkgever het aanmeldingsformulier ingevuld te retourneren per post of per e-mail via info@scheepvaartnet.nl.

 

Nadere informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u als nieuwe werkgever in de sector lastig kan zijn alle informatie direct te overzien. In verband hiermee zullen wij kort na ontvangst van het aanmeldingsformulier met u contact opnemen voor het maken van een afspraak, als u dat wenst.