Premie-inning

De Stichting Scheepvaart int de door de aangesloten werkgevers verschuldigde premies. De actuele premiepercentages vindt u onder de button “Premieoverzicht”

Premies worden geïnd voor de volgende organisaties:

  • Vereniging Zee-Risico 1967
  • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart
  • Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart
  • AZVZ Services

De premies worden geïnd door middel van een voorschotnota en een afrekeningsnota. De afrekeningsnota wordt verzonden na afloop van het premiejaar, nadat de definitieve gegevens bij de werkgever zijn opgevraagd.