Branche RI&E

Iedere werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers onder gezonde en veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Om dit te bereiken kent de Arbowet een aantal regels, waaronder het opstellen van een zogenoemde risico-inventarisatie en -evaluatie.

Stichting Scheepvaart heeft in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en vakbond Nautilus International een Branche Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (Branche RIE) voor de sector Zeescheepvaart ontwikkeld. Deze Branche RIE is erkend door het Steunpunt RI&E-instrumenten en heeft daarmee de kwalificatie van “Erkende Branche RIE” verkregen. De branche RIE is bedoeld voor zogenaamde general cargo schepen en daarmee geschikt voor de meest voorkomende scheepstypen.

Het hebben van een goede RI&E is met invoering van het Maritiem Arbeidsverdrag (MLC) nog meer noodzakelijk geworden. Reden hiervoor is dat één van de onderdelen van de verplichte certificering op basis van de MLC “Health and safety and accident prevention” is. Een recent en adequaat uitgevoerde RIE kan voor een groot gedeelte dit onderdeel van de MLC-verplichtingen afdekken.

Door de kwalificatie van “Erkende Branche RI&E hoeft een reder met maximaal 25 werknemers, bij gebruikmaking van de Branche RI&E niet meer zelf zorg te dragen voor toetsing van de opgestelde RI&E door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige. Hierdoor kan sneller een RI&E tot stand komen en worden bovendien kosten bespaard. Reders met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.

Met de totstandkoming van de Branche RI&E Zeescheepvaart heeft de Nederlandse reder een adequaat en up to date instrument voorhanden en wordt een bijdrage geleverd aan veilig werken in de scheepvaart.
De documenten die betrekking hebben op de branche RI&E zijn te vinden op het ledengedeelte van de website van de KVNR en Nautilus International.