SMV

Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart

Welkom bij Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart

De Stichting heeft tot doel het verlenen van financiële bijdragen aan activiteiten ter bevordering van goede arbeidsverhoudingen in de koopvaardij. Deze activiteiten bestaan uit:

  • voorlichting en informatie aan werknemers in de scheepvaart door werknemersorganisaties over onder andere de rechtsgevolgen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of wettelijke voorschriften die op het terrein van de arbeidsverhoudingen liggen;
  • bevordering van opleiding en vorming van werknemers.

Premieplicht

De werkgevers die zijn aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) zijn premieplichtig. De Stichting Scheepvaart verzorgt namens het fonds de premie-inning en draagt deze premies vervolgens af aan Nautilus International. Er vindt verder geen secretariële ondersteuning plaats.