CAV

Commissie Arbo & Veiligheid

De CAV is een commissie van vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de koopvaardij, natte waterbouw en zeevisserij, het maritiem onderwijs en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij en maakt deel uit van de Vereniging Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg.

Het doel van deze commissie is het voorkomen van arbeidsongevallen bij zeevarenden.

De CAV wil dit doel bereiken door enerzijds het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van Arbo en Veiligheid met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Veiligheidscommissie aan boord van schepen, de Radio Medische Dienst, en werknemers- en werkgeversorganisaties uit de maritieme sectoren. Anderzijds door in nauw overleg met de betrokken organisaties zelf actie te ondernemen, zoals de uitgave van de handleiding “Dat is juist!”, voor veilig werken aan boord van schepen. Deze handleiding is gratis te bestellen bij het Secretariaat van de Stichting Scheepvaart, zie contactgegevens. Voor de digitale versie van deze handleiding klik op Handleiding “Dat is juist!”