Platform Maritiem

Vereniging Landelijk Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg

Het Platform Maritiem, oftewel voluit de Vereniging Landelijk Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg, is een overlegplatform van de sectoren zeescheepvaart, waterbouw en visserij op de terreinen van zee-arbeidsrecht, arbeidsmarktbeleid, re-integratie en uitvoering van socialezekerheidsregelingen, alsmede een belangenorganisatie voor maritieme verzekerden ingevolge de Zorgverzekeringswet.