PGB

Pensioenfonds voor de zeevisserij

Welkom bij het pensioenfonds PGB

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij (Bpf Zeevisserij) is met ingang van 1 januari 2016 opgeheven. Bij Pensioenfonds PGB is met ingang van die datum een nieuwe pensioenregeling gestart.

De pensioenrechten die u tot 1 januari 2016 bij Bpf Zeevisserij hebt opgebouwd, zijn ondergebracht bij Aegon Nederland. Als u vragen over dit pensioen hebt, kunt u contact opnemen met TKP in Groningen. Het telefoonnummer is 050 522 30 70 ; het e-mailadres is aegon@tkppensioen.nl. Het helpt als u uw BSN en het laatste UPO (Uniform Pensioenoverzicht), dat u van Bpf Zeevisserij hebt ontvangen, bij de hand hebt. Houdt u er ook rekening mee dat u uw bij Bpf Zeevisserij opgebouwde pensioen in het verleden wellicht hebt overgedragen aan een ander pensioenfonds?

U kunt al uw pensioenrechten ook raadplegen op www.mijnpensioenoverzicht.nl (u hebt er uw DigiD voor nodig).
Voor vragen over uw pensioen bij Pensioenfonds PGB verwijzen wij u naar www.pensioenfondspgb.nl de website van dat fonds.