Algemene verordening gegevensbescherming

Over ons

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

 

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

Voor meer informatie over de AVG, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verwerkersovereenkomst niet verplicht met Stichting Scheepvaart

In de sector is er onduidelijkheid of er in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst met de scheepvaartfondsen van de Stichting Scheepvaart nodig is. Een verwerkersovereenkomst is op grond van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wettelijk verplicht wanneer een partij (de verwerkingsverantwoordelijke) het verwerken van bepaalde persoonsgegevens aan een andere partij (de verwerker) uitbesteedt, zoals een administratiekantoor.

Werkgevers voorzien ons van (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de scheepvaartfondsen Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR67) en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O fonds). Voor ZR67 gaat het om behandeling van schadeclaims en voor het O&O fonds gaat om vergoeding van opleidingskosten. Deze werkzaamheden voeren wij uit, onder onze eigen verantwoordelijkheid. In deze constructie is geen sprake van uitbesteding van de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. Derhalve geldt er met ons geen verplichting tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

 

Functionaris gegevensbescherming

In verband met de toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet is Erik Weisfelt als functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Erik is te bereiken op 050 – 520 9973.