Inloggen portal

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

Vanaf 1 februari 2023 hanteren we een andere werkwijze voor het aanvragen van een subsidie als tegemoetkoming in opleidingskosten voor zeevarenden. U kunt als een aangesloten werkgever dan alleen nog gebruik maken van een portal. Hierdoor kunt u eenvoudiger een aanvraag indienen, kunt u de status van een lopende aanvraag inzien en kan de aanvraag sneller door ons worden afgehandeld. Wij verwachten met de ingebruikname van de portal het gehele proces van aanvraag tot de uitbetaling van de subsidieverzoeken efficiënter, foutlozer, sneller en inzichtelijker te laten verlopen.

Hoe werkt de portal?

Voor het inloggen in de portal, gaat u naar https://portal.scheepvaartnet.nl

Om met de portal te kunnen werken hebben wij een eenvoudige handleiding opgesteld.

Uiteraard kunt u voor vragen over het gebruik van de portal bij ons terecht via telefoonnummer 050-520 97 89 of door een e-mail te sturen naar oeno@scheepvaartnet.nl.

English

From February 1, 2023, we will use a different method for applying for a subsidy as an allowance for training costs for seafarers. You will as a member employer then only be able to use a portal. This will make it easier for you to submit a request, allow you to view the status of a current request, and allow us to process the request more quickly. We expect the commissioning of the portal to make the entire process from requests to payment of the subsidy requests more efficient, error-free, faster and more transparent.

How does the portal work?

To log into the portal, go to https://portal.scheepvaartnet.nl

To work with the portal, we have prepared a simple manual.

If you have any questions about using the portal, you can contact us by calling 050-520 97 89 or by sending an e-mail to oeno@scheepvaartnet.nl.