Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Een gezond en veilig werkklimaat leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers. Werknemers die gezond en veilig werken worden minder vaak ziek, overspannen of arbeidsongeschikt, zijn gemotiveerder en presteren doorgaans beter. Hiermee besparen werkgevers zich onnodig hoge ziekte- en vervangingskosten en verzekeringspremies. Bovendien komt een positief en veilig werkklimaat het imago van de organisatie en de sector ten goede.

Dit is een test bericht / ontwikkeling

Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst 23 november 2023

Gevolgen oorlog Oekraïne voor aangesloten deelnemers en zeevarenden

Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst 23 november 2022

Gevolgen oorlog Oekraïne voor aangesloten deelnemers en zeevarenden 2