Voorkeursbeleid geneesmiddelen

AZVZ

Sinds 1 januari 2019 vergoeden wij van veel geneesmiddelen, waarvan meerdere varianten beschikbaar zijn, nog maar één variant. Dit noemen we het voorkeursgeneesmiddel:

  • het gaat om onderling uitwisselbare geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm;
  • het voorkeursgeneesmiddel kan mogelijk in een ander doosje zitten dan u gewend bent of een andere vorm of kleur hebben. Echter heeft het nog steeds dezelfde werking als u gewend bent. De werkzame stof blijft hetzelfde;
  • geneesmiddelen die onder het voorkeursbeleid vallen vindt u in het Farmaceutisch Reglement.

Eigen risico voorkeursgeneesmiddelen

De kosten voor het voorkeursgeneesmiddel komen niet ten laste van het verplicht eigen risico.

Het eigen risico wordt wel in rekening gebracht voor:

  • Een niet-voorkeursgeneesmiddel.
  • De zorgkosten die de apotheek in rekening brengt voor dienstverlening (bijvoorbeeld medicijnuitgifte of voorlichting bij een nieuw geneesmiddel).

Afwijken van voorkeursgeneesmiddel

Het kan voorkomen dat uw voorschrijvend arts aangeeft dat u het voorkeursgeneesmiddel om medische redenen niet kunt gebruiken. Dan kan op basis van medische noodzaak een andere variant van het geneesmiddel worden vergoed. Er is sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De apotheker kiest op basis van het recept en de onderbouwing van de medische noodzaak van de arts het meest doelmatige geneesmiddel. Als er sprake is van medische noodzaak en u gebruikt een ander geneesmiddel dan het voorkeursgeneesmiddel, dan komen de kosten hiervan wel ten laste van uw verplicht eigen risico.

Dit betekent het beleid voor u

  • Gebruikt u een geneesmiddel waar ons voorkeursbeleid niet op van toepassing is? Dan verandert er niets voor u.
  • Gebruikt u een geneesmiddel dat valt onder ons voorkeursbeleid? Dan krijgt u mogelijk een ander doosje of een ander merk van uw apotheek.
  • Kreeg u voorheen vaker een ander geneesmiddel van uw apotheek? Dankzij ons voorkeursbeleid staat de keuze voor een bepaald geneesmiddel, vaker dan nu het geval is, voor langere tijd vast waardoor het wisselen van geneesmiddel wordt beperkt.
  • Uw arts schrijft op het recept de werkzame stof van het geneesmiddel. Uw apotheker geeft op basis van de werkzame stof het voorkeursgeneesmiddel aan u mee.

Download de lijst voorkeursgeneesmiddelen (pdf)