Vergoedingen 2024

AZVZ

Het vergoedingenoverzicht laat zien welke vergoedingen gelden in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van AZVZ.

In het overzicht ziet u per zorgvorm waarop u aanspraak maakt. Soms gelden specifieke voorwaarden. Voor de basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen voor niet-gecontracteerde zorgverleners gelden andere vergoedingen. Die vindt u in de polisvoorwaarden 2024.