Premies 2024

AZVZ

De premiegrondslag (maandpremie) voor de zorgverzekering is in 2024 € 147,95 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Kijk welke premie voor u van toepassing is in de onderstaande tabel.

AZVZ stelt jaarlijks de premie vast. U betaalt uw premie maandelijks vooruit. Bij AZVZ kunt u niet kiezen voor vrijwillig eigen risico.

Korting bij betaling

U krijgt korting als u per half jaar of per jaar betaalt. Bij halfjaarbetaling is de korting 0,75%, bij jaarbetaling is de korting 1,5%.

Afkoop wettelijk eigen risico

U krijgt vergoeding van het verplicht eigen risico (€ 385,- per kalenderjaar) als gevolg van cao-afspraken. Informeer bij uw werkgever. NB: Deze vergoeding geldt alleen bij een aanvullende verzekering.

PREMIES AZVZ 2024 per maand, voor verzekerden van 18 jaar en ouder

Soort verzekering Zeevarenden:
– Koopvaardij
– Zeevisserij
– Zeegaande waterbouwStudenten zeevaartscholen
Walwerknemers *
Varenden Binnenvaart
Varenden niet-zeegaande
waterbouw
Kapitein-eigenaren
Leden Nautilus International
Gepensioneerden*
Gezinsleden van bovengenoemde groepen
Gezinsleden van zeevarenden
Overige verzekerden
Basisverzekering € 147,95 € 147,95 € 147,95
AZVZ AV Comfort ** €   16,97 €   33,95 €   48,50
Totaal Basis en Comfort € 164,92 € 181,90 € 196,45
Basisverzekering
AZVZ AV Comfort Extra ***
€ 147,95
€   39,19
€ 147,95
€   57,57
€ 147,95
€   82,25
Totaal Basis en Comfort Extra € 187,14 € 205,52 € 230,20

* Van een maritiem bedrijf of daaraan gelieerd bedrijf
** Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering
*** Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering

Bijdrage werkgevers

Werkgevers dragen bij aan de (aanvullende) zorgverzekering. Dit is geregeld vanuit twee collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Het gaat om de volgende CAO’s:

1.  Collectieve arbeidsovereenkomst procentuele bijdrage premie aanvullende zorgverzekering

Op basis van deze CAO leveren werkgevers die zijn aangesloten bij de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) en het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (SMW) een bijdrage van 0,1% van het SV-loon*

2. Collectieve arbeidsovereenkomst werkgeversbijdrage eigen risico zorgverzekering

Op basis van deze CAO leveren Spliethoff en werkgevers die zijn aangesloten bij VWH een bijdrage van 0,32% van het SV-loon*

* het loon, waarover premies voor de SV-wetten worden berekend, zonder daarop een franchise in mindering te brengen.