Klacht indienen

AZVZ

Heeft u een klacht?

Als u ontevreden bent met een beslissing van ons of met onze dienstverlening dan kunt u binnen acht weken een klacht indienen. U kunt uw klacht eenvoudig bij ons indienen door het invullen van het online klachtenformulier op onze website zorgenzekerheid.nl/klacht.

U kunt uw klacht ook schriftelijk voorleggen aan onze Klachtencommissie. Contactgegevens: Zorg en Zekerheid t.a.v. de Klachtencommissie, Postbus 400, 2300 AK LEIDEN.

Bent u niet tevreden met ons antwoord op uw klacht of heeft u binnen tien weken (wij streven ernaar u binnen deze termijn te antwoorden) geen antwoord van ons ontvangen dan kunt u uw klacht of geschil binnen één jaar voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist. U kunt het geschil ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Klachten over onze formulieren

Vindt u dat onze formulieren ingewikkeld of overbodig zijn? Dan kunt u uw klacht daarover voorleggen aan de NZa. De NZa zal dan een uitspraak doen, die wordt aangemerkt als bindend advies. U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen; gebruikt u het volgende adres: NZa Postbus 3017 3502 GA Utrecht.