Declareren zorgkosten

AZVZ

Als zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, dan declareert de zorgverlener de kosten meestal direct bij ons.

Zelf een factuur declareren

Valt de zorg niet onder de basisverzekering? Dan ontvangt u een factuur van de zorgverlener. U moet zelf zorgen dat de factuur wordt betaald. Wel kunt u de factuur bij ons indienen en krijgt u (een deel van) de kosten terug. Indienen kan op verschillende manieren:

 • Digitaal in Mijn AZVZ: log in en upload de factuur
 • Via e-mail: stuur de factuur naar AZVZ@zorgenzekerheid.nl
 • Via post: stuur de factuur naar AZVZ-verzekerden Zorg en Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Postbus 428, 2300 AK Leiden. Staat uw geboortedatum nog niet op de factuur? Schrijf deze er dan zelf bij.

Na ontvangst bepalen we of u een vergoeding krijgt. U hoort dit meestal binnen 10 werkdagen van ons.

Facturen van buitenlandse zorgverleners via de post

 • Facturen uit het buitenland kunnen niet digitaal gedeclareerd worden door kans op fraude. Gebruik in dat geval het declaratieformulier geneeskundige kosten buitenland en stuur de factuur naar AZVZ-verzekerden Zorg en Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Postbus 428, 2300 AK Leiden.
 • Facturen worden door ons behandeld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Staat de factuur in een andere taal, laat deze dan eerst (op eigen kosten) vertalen.

Toestemming aanvragen voor zorg

Voor sommige soorten zorg is het noodzakelijk dat uw zorgverlener vooraf toestemming (een machtiging) aanvraagt. Onder andere voor deze zorg heeft u voorafgaand aan de behandeling toestemming nodig:

 • bepaalde geneesmiddelen
 • hulpmiddelen
 • zittend ziekenvervoer
 • geplande behandelingen in het buitenland
 • (plastische) chirurgie
 • bijzondere mondzorg
 • wijkverpleging meer dan 12 uur

Als een machtiging nodig is, leest u dit in de polisvoorwaarden 2024 

Zorgverlener vraagt toestemming aan

Uw zorgverlener weet voor welk soort zorg toestemming nodig is. Dit kan afhankelijk zijn van de afspraken die wij met de zorgverlener hebben gemaakt. Hij/zij zorgt ervoor dat het machtigingsformulier bij ons terecht komt. U hoeft zelf dus niets te doen.

Wel of geen toestemming?

Het verlenen van toestemming gaat als volgt:

 1. Uw zorgverlener zorgt voor het machtigingsformulier, vult deze in en verstuurt deze aan ons.
 2. Wij reageren binnen 15 werkdagen op de aanvraag. Dit doen we door u en de zorgverlener een brief te sturen. Soms is het voor de beoordeling noodzakelijk dat wij aanvullende informatie opvragen bij de zorgverlener. Soms leggen we een aanvraag voor aan onze adviserend arts. In beide gevallen kan het dan langer duren voordat u en de zorgverlener van ons bericht krijgen.
 3. Als wij toestemming geven, krijgen u en uw zorgverlener van ons een brief waarin we vermelden waarvoor wij specifiek toestemming geven. Soms is de machtiging een bepaalde tijd geldig, of er geldt een limiet in geld of aantal. Dit verschilt per type zorg.
 4. Als wij geen toestemming geven, dan leest u dat ook in de brief. We leggen daarbij uit waarom de aanvraag is afgewezen.