Stichting Scheepvaart
Premieoverzicht 2017

Organisatie

Regeling

Totale Premie *

Deel WG *

Deel WN *

Maximum premieloon per dag *

Franchise per dag *

Bijzonderheden

O&O fonds Zeescheepvaart

Nieuwsvoorziening

0,16%

0,16%

  0,95

€ 206,54

n.v.t.

Van toepassing op zowel Grote Handelsvaart (SMW) als op Kleine Handelsvaart (VWH)

minus deel werknemer

per mnd

       

Vereniging Zee-Risico 1967

Verplichte regeling

1,25%

1,25%

nihil

€ 202,93

n.v.t.

Afrekeningspremie 2016

1,25%

1,25%

nihil

€ 206,54

n.v.t.

Voorschotpremie 2017

O&O fonds Zeescheepvaart

 

0,40%

0,40%

nihil

€ 206,54

n.v.t.

Bijdrage Grote Handelsvaart (SMW)

Bijdrageregeling 

 

0,50%

0,50%

nihil

€ 206,54

n.v.t.

Bijdrage Kleine Handelsvaart (VWH)

 

Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart

Bijdrageregeling

0,192%

0,192%

nihil

€ 206,54

n.v.t.

 

AZVZ Services

Afkoop eigen risico

0,32%

0,32%

nihil

€ 206,54

n.v.t.

Bijdrage Kleine Handelsvaart (VWH)

AZVZ Services

Bijdrage regeling aanvullende verzekering

0,10%

0,10%

nihil

€ 206,54

n.v.t.

Van toepassing op zowel Grote Handelsvaart (SMW) als op Kleine Handelsvaart (VWH)

Sectorpremie koopvaardij: 0,93%

* Bij de premieheffing wordt uitgegaan van 5 dagen per week

 

Copyright 2006 - 2017 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS